Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Oczyszczalnia - Budynek biurowy

Samochód WUKO

Oczyszczalnia - Budynek biurowy z garażem

Oczyszczalnia - osadnik wtórny

Ścieki

Artykuły

 • Czego nie powinniśmy wrzucać do kanalizacji

  Kanalizacja to nie kosz na śmieci.


  Szanowni Państwo,

  Czy podczas zmywania naczyń, porannej czy wieczornej toalety zdarza się nam myśleć o oczyszczaniu ścieków? A może zastanawiamy się nad tym dopiero wówczas, gdy otrzymujemy rachunek za odprowadzone ścieki?
  Każdy z nas może przyczynić się do tego, by odprowadzane ścieki w jak najmniejszym stopniu negatywnie oddziaływały na środowisko oraz by koszt ich oczyszczania był możliwie najniższy.

   

  Nawet najbardziej nowoczesna oczyszczalnia ścieków nie jest w stanie technicznie i w sposób ekonomicznie uzasadniony usunąć wszystkich zanieczyszczeń jakie zawierają ścieki.

   

  Sieć kanalizacyjna i znajdujące się na niej przepompownie ścieków zostały tak zaprojektowane i wykonane , aby przyjmować ścieki z naszych domów - nieczystości sanitarne : z kąpieli, mycia, prania i papier toaletowy z WC.
  Jeżeli jednak wraz ze ściekami płyną także inne odpady, o których mówimy dalej, to wcześniej czy później powodują one zatykanie przewodów kanalizacyjnych i spiętrzenie ścieków w kanałach, a jeżeli już dostaną się do przepompowni nawijają się na wirniki pomp i powodują ich awarię , następstwem czego jest również wylanie ścieków z przepompowni i spiętrzenie ścieków w kanałach. Koszt usuwania awarii sieci czy wymiany pomp jest bardzo wysoki.

   

  Każdy z nas swoim racjonalnym korzystaniem z kanalizacji może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji i proces oczyszczania ścieków oraz koszty z tym związane. Możemy także zapobiegać zanieczyszczaniu środowiska naturalnego. Jak to robić?
  Bardzo prosto. Nie wrzucajmy do urządzeń sanitarnych (umywalek, zlewozmywaków, ubikacji i kratek ściekowych) wymienionych przykładowo niżej odpadów (nawet jeżeli są w stanie rozdrobnionym):

  • waty, pieluch, podpasek, nawilżanych chusteczek, materiałów opatrunkowych, gazy, ścierek, rajstop, tekstyliów, włókien oraz innych części garderoby ? materiały te łączą się w sploty, przykleją się do ścian kanałów uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków i powodują zapychanie kanałów np. nawijają się na wirniki pomp i powodują ich uszkodzenia,
  • ręczników papierowych, ręczników do wycierania wymion krów, szmat, gazet i innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, zbijających się w rurach w zwartą masę oraz nawijają się na wirniki pomp w pompowniach powodując ich awarię lub uszkodzenie i w rezultacie wymianę,
  • niedopałków papierosów, patyczków, lekarstw, farb, lakierów oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości. Zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni,
  • igieł, które zalegają w kanałach stanowiąc niewidoczne niebezpieczeństwo dla pracowników sieci kanalizacyjnej. Mogą przebić rękawice i boleśnie ukłuć, powodując ryzyko zakażenia np. wirusem HIV czy żółtaczką.
  • materiałów budowlanych, mieszanin cementowych, mas bitumicznych, żwiru, piasku, popiołu, szkła, skór , obierek, wytłoczyn które opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory
  • tłuszczów i olejów, które tężejąc w rurach zmniejszają ich średnice i przyśpieszają konieczność czyszczenia lub remontu sieci kanalizacyjnej,
  • odpadów i ścieków z hodowli zwierząt w szczególności szczeciny, gnojówki, gnojowicy, ścieków z kiszonek . Zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni,

  Do kanalizacji sanitarnej nie wolno również odprowadzać wód opadowych.

  Szanowni Państwo,

  Oto kilka przykładów jak ma niekorzystne oddziaływanie wprowadzanie do kanalizacji zabronionych substancji i odpadów:

   
  odpady, które nie powinny być zrzucane do sieci kanalizacyjnej jakie jest oddziaływanie tych substancji, jeżeli zostaną zrzucone do sieci kanalizacyjnej co powinniśmy z nimi zrobić
  zużyte oleje silnikowe, rozpuszczalniki itp. substancje (odpady) węglowodory ropopochodne, które stanowią podstawową część wymienionych obok substancji, są silnymi truciznami dla większości organizmów wodnych. Z tego też względu utrudniają (hamują) procesy biologicznego oczyszczania ścieków. Jedna kropla ropy naftowej skutecznie zanieczyszcza 1000 litrów wody !!! Niezależnie od w/w  skutków, wprowadzenie tych substancji do sieci kanalizacyjnej przyczynić się może do stworzenia bardzo niebezpiecznych warunków (warunki wybuchowe) dla pracowników obsługujących sieć kanalizacyjną przekazywać do punktu odbioru odpadów niebezpiecznych
  farby, lakiery oraz impregnaty,

  przeterminowane lekarstwa,

  przeterminowane środki ochrony roślin
  Substancje wymienione w odpadach wymienionych obok wykazują dużą trwałość (są trudno biorozkładalne). Ścieki zawierające te substancje, pomimo poddaniu ich biologicznemu oczyszczaniu, stanowią bardzo duże zagrożenie dla większości organizmów wodnych żyjących w wodach do których zrzucane są ścieki oczyszczone. Substancje te przyczyniają się także do do znacznego zmniejszenia skuteczności i efektywności oczyszczania ścieków. przekazywać do punktu odbioru odpadów niebezpiecznych
   
  Każdego roku służby WZWiK Sp. z o.o. usuwają dziesiątki zatorów sieci kanalizacyjnej, awarii pompowni, powstających w wyniku wrzucania do kanalizacji substancji i przedmiotów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć. Wiele z tych może doprowadzać do cofnięcia ścieków i zalania mieszkania, posesji lub ulicy. Takie zjawiska powodują nie tylko duże straty materialne, są uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego, ale także powodują wzrost kosztów oczyszczania ścieków .

   

  Szanowni Państwo!
  Prosimy o właściwe korzystanie z kanalizacji.

   

  Czytaj Więcej o: Czego nie powinniśmy wrzucać do kanalizacji
 • Dlaczego i jak powinno się wentylować kanalizację

  Nieprzyjemne zapachy są charakterystyczne dla ścieków. Jeśli z instalacji kanalizacyjnej w budynku przedostają się do jego pomieszczeń nieprzyjemne zapachy, świadczy to o błędach w jej wykonaniu. Dlatego instalacja kanalizacyjna w każdym budynku musi być prawidłowo wykonana oraz utrzymywana w należytym stanie technicznym. Najczęstsze wady wynikają z :

  • braku lub źle działającego odpowietrzenia kanalizacji (np. braku lub zbyt małej średnicy wywiewki, zmniejszenie przekroju wywiewki przez gniazdujące ptaki , brak zaworów napowietrzających itp.)
  • niewielkiego rozszczelnienia pod względem gazowym kanalizacji wewnętrznej (np. niska jakość materiałów, brak na rurach uszczelek czy ich zużycie, niewłaściwego wykonanie podłączeń urządzeń sanitarnych np. płytkie syfony przy brodzikach natryskowych, wannach itp.).
  Czytaj Więcej o: Dlaczego i jak powinno się wentylować kanalizację

Banery/Logo