Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Oczyszczalnia - Budynek biurowy

Samochód WUKO

Oczyszczalnia - Budynek biurowy z garażem

Oczyszczalnia - osadnik wtórny

Artykuły

 • Komunikat

  Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że jakość wody w wodociągu Moskorzew jest zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

  Woda nadaje się do spożycia.

  Woda w wodociągu jest chlorowana.

  Prowadzony jest ciągły monitoring dot. stężenia zawartości chloru w wodzie przeznaczonej do spożycia, który zgodnie z ww. rozporządzeniem nie może przekroczyć 0,3 mg/l. 

  Prezes Zarządu
  Paweł Strączyński

  Czytaj Więcej o: Komunikat
 • Ogłoszenie

  Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że w związku z uzyskaniem negatywnych wyników badań wody (zanieczyszczenia mikrobiologiczne) woda z wodociągu Moskorzew zaopatrującego miejscowości: Moskorzew, Damiany, Chlewice od dnia 20.09.2023 r. nie nadaje się do spożycia.

  W związku z powyższym informujemy, że woda do spożycia dostarczana będzie beczkowozami lub w butelkach.

  Uwaga: Woda może być używana do spłukiwania toalet.

  Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem MZ z dnia 7 grudnia 2017 r. w spawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

  Prezes Zarządu
  Paweł Strączyński

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie
 • Komunikat wyróżnione

  Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że jakość wody w wodociągu Moskorzew jest zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

  Woda nadaje się do spożycia.

  Woda w wodociągu jest chlorowana.

  Prowadzony jest ciągły monitoring dot. stężenia zawartości chloru w wodzie przeznaczonej do spożycia, który zgodnie z ww. rozporządzeniem nie może przekroczyć 0,3 mg/l.

  Prezes Zarządu
  Paweł Strączyński

  Czytaj Więcej o: Komunikat
 • Ogłoszenie

  Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że w związku z uzyskaniem negatywnych wyników badań wody (zanieczyszczenia mikrobiologiczne) woda z wodociągu Moskorzew zaopatrującego miejscowości: Moskorzew, Damiany, Chlewice od dnia 30.08.2023 r. nie nadaje się do spożycia.

  W związku z powyższym informujemy, że woda do spożycia dostarczana będzie beczkowozami lub w butelkach.

  Uwaga: Woda może być używana do spłukiwania toalet.

  Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem MZ z dnia 7 grudnia 2017 r. w spawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

  Prezes Zarządu
  Paweł Strączyński

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie
 • Komunikat - deszczówka

  Zakaz odprowadzania wód opadowych
  do kanalizacji sanitarnej

  Informujemy, że w myśl przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747) zabronione jest wprowadzanie wód opadowych, gruntowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

  Wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej poprzez podłączenie rur spustowych, krat czy wpustów do instalacji kanalizacyjnej czy też otwieranie studzienek kanalizacyjnych dla odprowadzenia wody deszczowej z posesji są działaniami zakazanymi przepisami prawa.

  Pomimo iż w/w ustawa wyraźnie zabrania wprowadzania ścieków deszczowych do kanalizacji sanitarnej, pod groźbą kar finansowych, pracownicy WZWiK Sp. z o.o. kilkukrotnie już stwierdzali takie nieprawidłowości. Zgodnie z zapisem art. 28 ustawy karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł podlega ten, kto nie stosuje się do zakazów odprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

  Wobec powyższego WZWiK Sp. z o.o. będzie sukcesywnie sprawdzać kanalizację sanitarną również względem nielegalnego odprowadzania wód deszczowych. Wykorzystywana będzie przy tym m.in. tzw. „zadymiarka kanałowa”, która pozwala sprawdzić, czy wody deszczowe z posesji wpływają do kanalizacji sanitarnej.

  Wzywamy właścicieli posesji, z których wody deszczowe odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej, do niezwłocznego usunięcia istniejących nieprawidłowości. W razie niezastosowania się do wymogów prawnych, stosowane będą ww. sankcje oraz odcięcie kanalizacji sanitarnej dla posesji do momentu odłączenia kanalizacji deszczowej.

  Prezes Zarządu
  Paweł Strączyński

  Czytaj Więcej o: Komunikat - deszczówka
 • Ogłoszenie - przerwa w dostawie wody wyróżnione

  Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że w dniu  17.08.2023 r. w godzinach od 900  do 1400  wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Włoszczowa:

  osiedle Broniewskiego nr od 1 do 6,

  Wiśniowa: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, Dom Nauczyciela, Liceum Ogólnokształcące,

  Broniewskiego: Noclegownia przy Caritasie.

  Przerwa w dostawie wody spowodowana będzie przebudową sieci wodociągowej.

                    

  Za utrudnienia przepraszamy.
  Prezes Zarządu
  Paweł Strączyński

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie - przerwa w dostawie wody
 • Rozeznanie cenowe - "Wykonanie otworu badawczego w miejscowości Przygradów dz. nr ewid. 665/1 ob. Przygradów, gm. Włoszczowa wraz z opracowaniem projektu robót geologicznych”

  2023-07-31 - Dodano: Informacja o wyborze oferty
  2023-07-13 - Dodano: Informacja z otwarcia ofert
  2023-07-11 - Dodano: Modyfikacja - zmiana załączników

  Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

  zaprasza do złożenia oferty na:

   

  "Wykonanie otworu badawczego w miejscowości Przygradów dz. nr ewid. 665/1 ob. Przygradów, gm. Włoszczowa wraz z opracowaniem projektu robót geologicznych”.

  Szczegóły w załącznikach.

  Czytaj Więcej o: Rozeznanie cenowe - "Wykonanie otworu badawczego w miejscowości Przygradów dz. nr ewid. 665/1 ob. Przygradów, gm. Włoszczowa wraz z opracowaniem projektu robót geologicznych”

Banery/Logo