Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Oczyszczalnia - Budynek biurowy

Samochód WUKO

Oczyszczalnia - Budynek biurowy z garażem

Oczyszczalnia - osadnik wtórny

Procedura montażu wodomierza dodatkowego - woda bezpowrotnie zużyta

Procedura montażu wodomierza dodatkowego - woda bezpowrotnie zużyta

WZWiK Sp. z o.o. informuje Klientów o możliwości zainstalowania na terenie nieruchomości wyposażonej w przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne dodatkowego wodomierza do pomiaru wody przeznaczonej do bezpowrotnego zużycia. Jest to woda wykorzystywana np. do podlewania ogrodów, boisk, celów rolniczych, hodowli zwierząt - nie jest odprowadzana do sieci kanalizacyjnej.

Większość naszych klientów, korzystających z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ma zainstalowany tylko jeden licznik - tzw. wodomierz główny, wskazujący całkowite zużycie wody w domu. Wtedy ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości pobranej wody (podstawa: ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku). Za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki trzeba oczywiście zapłacić.

WZWiK Sp. z o.o. we Włoszczowie opłatę za ścieki pomniejszy o ilość wody bezpowrotnie zużytej, jeśli właściciel nieruchomości zainstaluje dodatkowy wodomierz, który pokaże, ile zużyliśmy jej np. przy podlewaniu ogródka.

W celu zainstalowania dodatkowego wodomierza służącego ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej należy:

  • Wykonać montaż wodomierza dodatkowego we własnym zakresie lub zlecić wykonanie instalacji wodomierza dodatkowego.

  • Zgłosić do WZWiK Sp. z o.o. wykonanie zamontowania wodomierza dodatkowego celem sprawdzenia prawidłowości zainstalowania oraz dokonania odbioru technicznego i zaplombowania urządzenia. Usługa płatna.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Załącznikiem nr 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. nr 5 poz. 29 z późn. zm.) - okres ważności dowodu legalizacji wynosi 5 lat i jest liczony od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została dokonana. Istotne jest, że zgodnie z § 33 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74, poz. 836 z późn. zm.) - to właściciel urządzenia ma obowiązek dbania o odnawianie legalizacji swojego wodomierza indywidualnego.

Autor: Aleksandra Górecka

Banery/Logo