Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 36 80, fax 41 39 43 680

 

logo FEIiS UE-poziom-1200

 

Start WFOŚiGW Operacja pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gościencin i Jeżowice, gm. Włoszczowa"

loga wzwik wfosigw

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie ul. Wiejska 55 realizuje projekt pn.: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gościencin i Jeżowice, gmina Włoszczowa" o wartości 4 782 855,00 zł (kwota wydatków kwalifikowanych - 3 095 158,11 zł), przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 1 069 423,65 zł.

Celem głównym operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Włoszczowa poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Gościencin i Jeżowice.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gościencin i Jeżowice wpłynie na poprawę warunków sanitarno-bytowych i zmniejszenie zagrożenia zdrowia mieszkańców Gościencina i Jeżowic poprzez zapewnienie wody do picia spełniającej wymagane standardy.

Zakończenie realizacji Projektu przewidywane jest na 30.09.2019 r.