Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 36 80, fax 41 39 43 680

 

logo FEIiS UE-poziom-1200

 

Start Przetargi Zapytania Przetargi Przetarg nieograniczony - Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Włoszczowa

2019-04-10 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-04-02 - Dodano: Zbiorcze zestawienie otwartych ofert

2019-03-21 - Dodano: Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia(1), Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia(1)

 

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony - Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Włoszczowa:

Część 1: "Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w  ul. Partyzantów we Włoszczowie - etap I i częściowo etap II".
Część 2: "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami  do granic działek w ul. Góral we Włoszczowie".

Szczegóły w załączeniu poniżej.

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia(1)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia(1)