Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Opłaty za wodę obowiązujące od 21.02.2023r. do 20.02.2026 r. na terenie gminy Moskorzew

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  na terenie gminy Moskorzew na okres 3 lat.