2020-10-27 - Dodano: Zbiorcze zestawienie ofert (2)

Przetarg nieograniczony - Dostawa wodomierzy do wody zimnej oraz sprzedaż używanych.

Szczegóły w załącznikach poniżej.